[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

فروش انواع چرخ خیاطی با ۵ سال گارانتیِ تعمیرات، ۲ سال گارانتیِ قطعات و ۳ ماه مهلت تعویضِ چرخ خیاطی درصورت عدم رضایت.

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش جلو گیری از زیر ریختن و بد شدن دوخت در انواع چرخ خیاطی.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش خیاطی و نما دوزی با پایه کش قیطان در انواع چرخ خیاطی های گلدوزی.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش کار با پایه‌ی لب تو و ۲ روش دوخت با این پایه در انواع چرخ خیاطی. لبتو دوزی و نما دوزی.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش چین دوزی بدون نیاز به پا‌یه‌ی خاص، با تنظیم درجه کشش نخ در انواع چرخ خیاطی.

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش کار با پایه‌ی سردوزی در چرخ خیاطی های گلدوزیِ خانگی به ویژه چرخ خیاطی کاچیران.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش کار با درجه‌ی منفی و مثبت یا ریز و درشت کردنِ مدل های چرخ خیاطی. با استفاده از این درجه، از گلدوزی لذت ببرید.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش پس دوزی، با استفاده از پایه‌ی مخصوص در چرخ خیاطی های خانگی

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش روش گل دوزی با چرخ خیاطی های دستیِ قدیمی (چرخ خیاطیِ مادربزرگ ها)

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش خیاطی با سوزن دوقلو در چرخ خیاطی های ژانومه. یا چرخ خیاطی هایی که درجه‌ی twin دارند.

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_text text_align=”center”]

آموزش تعویض تسمه چرخ خیاطی های قدیمی (چرخ خیاطیِ مادربزرگ ها)

[/ux_text]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[/col]

[/row]